Діалогова гештальт-терапія. Психотерапія переживанням.

14.02$

Оформити замовлення

Книга в електронному вигляді, у форматі PDF

Опис книги:

У книзі “Діалогова гештальт-терапія. Психотерапія переживанням” автор, директор Білоруського Інституту Гештальту, подає до уваги читача власну психотерапевтичну модель – диалогово-феноменологічну модель гештальт-терапії. Грунтуючись на багатому психотерапевтичному досвіді і розмірковуючи про цілі психотерапії, він фокусує увагу читача на множинних ілюзіях і міфах, що існують як в суспільній свідомості, так і в професійному середовищі щодо питання про те, до чого прагне психотерапія, а також її учасники – клієнт і терапевт. На думку автора, метою психотерапії є відновлення природного перебігу процесу переживання. Найважливішими ж її завданнями виступають відновлення чутливості, розпізнавання, свободи вибору і присутності. Особливе місце в книзі займає опис одного з основних терапевтичних інструментів психотерапії, що сфокусована на переживанні – присутності. Під ним розуміється не стільки фізична присутність, скільки психологічна присутність своїм Життям в Житті іншої людини. Значна частина книги присвячена різним аспектам присутності в діалогово-феноменологічній психотерапії, а також її терапевтичним ресурсам і ризикам. Текст щедро ілюстрований численними прикладами з психотерапевтичної практики автора. Книга адресована гештальт-терапевтам, практичним психологам, психотерапевтам, соціальним педагогам, соціальним працівникам, а також аспірантам і студентам психологічних спеціальностей.